PostHeaderIcon Wet Kinderopvang

Begin 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht geworden. Ouders hoeven niet meer bij hun eigen werkgevers aan te kloppen voor een tegemoetkoming kinderopvang, maar kunnen dit centraal aanvragen via de belastingdienst. De hoogte van de normale tegemoetkoming van de overheid is afhankelijk van het gezinsinkomen. De bijdrage voor tweede of volgende kinderen is hoger dan de bijdrage van het eerste kind. Het is mogelijk de overheidstoeslag voor kinderopvang maandelijks van de belastingdienst te ontvangen. Uiteraard kan het ook worden verrekend bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. De toeslag kunt u aanvragen op de site www.toeslagen.nl. De gegevens die nodig zijn om deze aanvraag te doen ontvangt u van BSO Catootje indien u uw kind wilt plaatsen.www.kostenkinderopvang.nl