PostHeaderIcon Pedagogisch Beleidsplan

Bso Catootje heeft een beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan van BSO Catootje geeft aan welke uitgangspunten en werkwijze er worden gehanteerd bij de opvoeding en de omgang met de kinderen. Een pedagogisch beleidsplan is een 'levend document': de basis is gelegd maar onder andere door veranderende inzichten en wetgeving zal dit plan regelmatig aangepast worden.

Het beleidsplan is tot stand gekomen in samenwerking met de pedagogisch beleidsmedewerker/coach, de pedagogisch medewerkers, directie en oudercommissie.

Een actuele versie van het beleidsplan ligt ter inzage op onze locatie. Ook kunt u het beleidsplan digitaal bekijken op Pedagogisch Beleidsplan.