PostHeaderIcon Info

VERLOOP VAN DE MIDDAG

Om 14.15 halen we de kinderen lopend op van basisschool De Plaats. Bso Catootje is gevestigd in het Dorpshuis van Abbekerk. Kinderen uit andere dorpen worden met auto's opgehaald.Bij de bso in het Dorpshuis aangekomen, krijgen de kinderen eerst iets te eten en te drinken. In de loop van de middag is er ook nog fruit voor de kinderen. De BSO is ’’vrije tijd’’voor de kinderen dus er zijn geen verplichte activiteiten. Wel bieden we de kinderen voldoende (sport en spel) activiteiten aan, waaruit ze kunnen kiezen.

BINNENSPELEN

Er is voldoende speelgoed en spelmateriaal aanwezig voor diverse leeftijden. Voor sommige kinderen is er na school vaak behoefte aan rust. Wij bieden dit door een rustige zithoek te creëren waar kinderen lekker even kunnen lezen en/of rusten. Er is veel knutselmateriaal aanwezig en de kunnen de kinderen hier ook volop gebruik van maken. In de winter zijn er diverse workshops te volgen op sport maar ook creatief gebied.We zien er natuurlijk op toe dat de kinderen die activiteiten doen die bij hun niveau en leeftijd passen.

SPORT EN SPEL

Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag heeft Catootje de beschikking over de gymzaal. Vooral in de wintermaanden vinden hier diverse sport en spel activiteiten plaats. Op donderdag kunnen kinderen van de bso meedoen met de gymvereniging.

BUITENSPELEN

Bij mooi weer gaan we met z’n allen naar buiten. Uiteraard is hier toezicht. Er is genoeg ruimte om te voetballen, te ravotten, tentjes van oude kleden te maken enz. Op de bestrating kunnen de kinderen met het rijdend buitenmateriaal spelen. Ook staat er een trampoline in het gras. In overleg met de ouders kunnen we naar het zwembad gaan bij warm weer. Het zwembad ligt 100 meter bij Catootje vandaan. We gaan echter alleen naar het zwembad met kinderen die in bezit zijn van een zwemdiploma. Omdat wij het belangrijk vinden dat de kinderen in aanraking komen met de natuur gaan wij regelmatig met een groep kinderen naar buiten. Wij hebben dan uitstapjes naar het park. Ook bezoeken wij af en toe wel eens een boerderij. Aan ouders wordt van te voren gevraagd om schriftelijk toestemming te geven of hun kind wel/niet mag deelnemen aan uitstapjes.

PERSONEEL

De leidsters bij Catootje zijn bekwaam en hebben een gerichte MBO opleiding. Er wordt gewerkt met een leidster-kind ratio van 1: 10 bij 4 t/m 6 jarigen en 1:12 voor 7 jaar en ouder. Er werken vaste leidsters op de locatie zodat de kinderen steeds dezelfde gezichten zien. Bso Catootje heeft zowel BOL als BBL stagiaires die stage lopen. Bol stagiaires staan nooit voltallig op de groep. BBL stagiaires staan in het eerste studiejaar niet voltallig maar in het laatste jaar mogen zij wel voltallig op de groep staan. Vrijwilligers of ongediplomeerde medewerk(st)ers staan altijd boventallig op de groep.

EHBO EN BEDRIJFSHULPVERLENING

Alle beroepskrachten volgen jaarlijks een BHV cursus en de cursus EHBO bij kinderongevallen. (NIKTA)

ACHTERWACHT REGELING/ALLEEN STAAN

Wanneer er één pedagogisch medewerker op de vestiging wordt ingezet, wordt deze ondersteund door ten minste één volwassene op de vestiging aanwezig of door een volwassene die snel ter plaatse kan zijn. Dit in geval van calamiteiten. Bij de voorschoolse opvang zijn er afspraken gemaakt met leerkrachten en conciërge van de basisschool. Zij dienen als achterwacht bij calamiteiten mocht er 1 leidster op de groep zijn.

GROEPSINDELING

De kinderen zijn in 3 groepen ingedeeld. Er is 1 horizontale groep (kinderen van dezelfde leeftijd) en er zijn 2 verticale groepen (verschillende leeftijden met elkaar) De groepen worden aangeduid met een kleur.De kinderen van 4 t/m 6 jaar hebben hun leefruimte in de ruimte die in de ochtenden als peuterspeelzaal wordt gebruikt. Deze groep wordt aangeduid met de kleur ''paars''.Voor de jongste kinderen is het erg prettig als ze na een drukke schooldag even met leeftijdsgenootjes in een rustige omgeving verblijven. De Bso heeft hier haar eigen kasten met materialen en speelgoed voor deze leeftijdsgroep. In deze ruimte mogen maximaal 20 kinderen opgevangen worden. Er staan twee leidsters op deze groep. De kinderen van 7 t/m 12 jaar hebben hun leefruimte in het souterrain. Dit is de groep die aangeduid wordt met de kleur blauw. Leidster kind ratio is 1 op 12. De andere verticale groep is de groep met de kleur ''groen'' In deze groep verblijven ook kinderen van 7 t/m 12 jaar.Het maximum aantal kinderen voor deze ruimte is 15. De leidster kind ratio is 1 op 12 kinderen. Bso Catootje heeft een vergunning voor 60 kindplaatsen per dag.Momenteel (2017) worden deze plaatsen niet allemaal bezet. Kinderen kunnen bij activiteiten de stamgroep verlaten. De activiteiten kunnen zijn: - Activiteiten die buiten de locatie plaatsvinden. Uitstapjes - Activiteiten die door een vakleerkracht worden gegeven. - Workshops - Buiten spelen en/of in de gymzaal. - Op bezoek bij broertje/zusje of vriendje in andere groep. Tijdens vakanties en andere dagen dat er 20 of minder kinderen aanwezig zijn, worden de kinderen in 1 stamgroep opgevangen in het souterrain. Als op deze dagen meer dan 20 kinderen aanwezig zijn wordt de ruimte van de peuterspeelzaal erbij betrokken. Als er meer dan 30 kinderen zijn dan wordt ook de groep ''groen'' er bij betrokken.

VEILIGHEID EN HYGIENE

In artikel 51 van de wet kinderopvang wordt de houder van een kindercentrum verplicht, beleid te voeren om de veiligheid en de gezondheid van de kinderen zo veel mogelijk te waarborgen. De houder legt in een risico-inventarisatie voor de veiligheid en de gezondheid vast welke risico’s de opvang van kinderen met zich meebrengt. In het verlengde van de inventarisaties stellen wij een beleid op, dat de mogelijke risico’s uitsluit of beperkt tot een minimum. De GGD controleert in opdracht van de gemeente door jaarlijkse inspecties of Catootje aan deze voorwaarden voldoet. Deze inspecties worden gerapporteerd aan de gemeente en op de internetsite van de GGD openbaargemaakt. Het rapport ligt ook ter inzage bij Catootje.

OUDERCOMMISSIE EN NIEUWSBRIEF

Ouders hebben inspraak in het beleid en in de gang van zaken op de Bso, daarom is er ook een oudercommissie aanwezig. Om de ouders te informeren over het reilen en zeilen bij onze Bso wordt er ook regelmatig een nieuwsbrief naar de ouders/verzorgers gemaild.

VERLOOP VAN DE MIDDAG

We halen de kinderen om 15.15 op van school en lopen naar de BSO.

We lopen langs de tennisbaan en steken over bij het zebrabad aan de Dorpsstraat. Catootje is gevestigd in het Dorpshuis.

Als we daar aangekomen zijn gaan de kinderen eerst iets drinken, en krijgen er een plak ontbijtkoek bij. Na het eten en drinken mogen de kinderen gaan spelen. In de loop van de middag is er ook nog fruit voor de kinderen. Catootje verzorgt het eten en drinken.

De BSO is ’’vrije tijd’’voor de kinderen dus er zijn geen verplichte activiteiten. Wel bieden we de kinderen voldoende sport en spel activiteiten en (spel) materialen aan, waaruit ze kunnen kiezen.

 

BINNENSPELEN

Er is voldoende speelgoed en spelmateriaal aanwezig voor diverse leeftijden. Voor sommige kinderen is er na school vaak behoefte aan rust. Wij bieden dit door een rustige zithoek te creëren waar kinderen lekker even kunnen lezen en/of rusten.

 

Er is veel knutselmateriaal aanwezig en de kunnen de kinderen hier ook volop gebruik van maken.

We zien er natuurlijk op toe dat de kinderen die activiteiten doen die bij hun niveau en leeftijd passen.

 

We hebben in onze grote ’’huiskamer’’ enkele computers staan.

Op deze pc’s zijn een aantal (educatieve) spellen geïnstalleerd.

 

 

SPORT EN SPEL

Op maandag, donderdag en vrijdag heeft Catootje de beschikking over de gymzaal. Onder begeleiding van een sport docent worden diverse sportieve activiteiten aangeboden.

 

BUITENSPELEN

Bij mooi weer gaan we met z’n allen naar buiten. Uiteraard is hier toezicht.

Er is genoeg ruimte om te voetballen, te ravotten, tentjes van oude kleden te maken enz. Op de bestrating kunnen de kinderen met het rijdend buitenmateriaal spelen.

Ook staat er een trampoline op het gras.

In overleg met de ouders kunnen we naar het zwembad gaan bij heel warm weer. Het zwembad ligt 100 meter bij Catootje vandaan. We gaan echter alleen naar het zwembad met kinderen die in bezit zijn van zwemdiploma.

Omdat wij het belangrijk vinden dat de kinderen in aanraking komen met de natuur gaan wij regelmatig met een groep kinderen naar buiten. Wij hebben dan uitstapjes naar het park. Ook bezoeken wij een boerderij waar kinderen een moestuintje kunnen verbouwen en waar ze de dieren mogen verzorgen.

U als ouder wordt van te voren gevraagd of u schriftelijk uw toestemming wilt geven voor de te maken ‘’uitstapjes’’.

 

PERSONEEL

De leidsters bij Catootje zijn bekwaam en hebben een gerichte MBO opleiding.

Er wordt gewerkt met een leidster-kind ratio van maximaal 1: 10

Dit geldt voor alle groepen.

Er werken vaste leidsters op de locatie zodat de kinderen steeds dezelfde gezichten zien.

Bso Catootje heeft zowel BOL als BBL stagiaires die stage lopen. Bol stagiaires staan nooit voltallig op de groep. BBL stagiaires staan in het eerste studiejaar niet voltallig maar in het laatste jaar mogen zij wel voltallig op de groep staan. Vrijwilligers of ongediplomeerde medewerk(st)ers staan altijd boventallig op de groep.

 

EHBO EN BEDRIJFSHULPVERLENING

Alle beroepskrachten volgen jaarlijks een BHV cursus en de cursus EHBO bij kinderongevallen.

 

 

ACHTERWACHT REGELING/ALLEEN STAAN

Wanneer er één pedagogisch medewerker op de vestiging wordt ingezet, wordt deze ondersteund door ten minste één volwassene op de vestiging aanwezig of door een volwassene die snel ter plaatse kan zijn. Dit in geval van calamiteiten.

Bij de voorschoolse opvang zijn er afspraken gemaakt met leerkrachten en conciërge van de basisschool.

Zij dienen als achterwacht bij calamiteiten mocht er 1 leidster op de groep zijn.

 

GROEPSINDELING

De kinderen zijn in 3 stamgroepen ingedeeld.

Ieder kind begint de middag in zijn/haar eigen stamgroep.

De kinderen van 4 tot 6 jaar hebben hun leefruimte in de ruimte van de peuterspeelzaal.

Voor de jongste kinderen is het erg prettig als ze na een drukke schooldag even met leeftijdsgenootjes in een rustige omgeving verblijven.

De Bso heeft hier haar eigen kasten met materialen en speelgoed voor deze leeftijdsgroep. In deze ruimte mogen maximaal 15 kinderen opgevangen worden.

Er staan twee leidsters op deze groep.

 

De kinderen van 6 t/m 8 jaar hebben hun leefruimte in het souterrain.

Het maximum aantal kinderen is 20 voor deze ruimte.

Er staan twee leidsters op deze groep.

 

De kinderen van 8 jaar en ouder hebben hun leefruimte in de zogenoemde ”ronde  zaal’’.In deze stamgroep worden momenteel gemiddeld 12 kinderen opgevangen. Het maximum aantal kinderen voor deze ruimte is 15.

Er staan twee leidsters op deze groep.

 

Bso Catootje heeft een vergunning voor 50 kindplaatsen per dag.

 

Kinderen kunnen bij activiteiten de stamgroep verlaten.

De activiteiten kunnen zijn:

- Activiteiten die buiten de locatie plaatsvinden. Uitstapjes

- Activiteiten die door een vakleerkracht worden gegeven.

- Workshops

- Buiten spelen en/of in de gymzaal.

- Op bezoek bij broertje/zusje of vriendje in andere groep.

 

Tijdens vakanties en andere dagen dat er 20 of minder kinderen aanwezig zijn, worden de kinderen in 1 stamgroep opgevangen in het souterrain.

Als op deze dagen meer dan 20 kinderen aanwezig zijn wordt de ruimte van de peuterspeelzaal erbij betrokken. Als er meer dan 30 kinderen zijn dan wordt ook ‘’De ronde zaal’’ geopend.

 

VEILIGHEID EN HYGIENE

In artikel 51 van de wet kinderopvang wordt de houder van een kindercentrum verplicht, beleid te voeren om de veiligheid en de gezondheid van de kinderen zo veel mogelijk te waarborgen. De houder legt in een risico-inventarisatie voor de veiligheid en de gezondheid schriftelijk vast welke risico’s de opvang van kinderen met zich meebrengt.

In het verlengde van de inventarisaties stellen wij een beleid op, dat de mogelijke risico’s uitsluit of beperkt tot een minimum.

De GGD controleert in opdracht van de gemeente door jaarlijkse inspecties of Catootje aan deze voorwaarden voldoet.

Deze inspecties worden gerapporteerd aan de gemeente en op de internetsite van de GGD openbaargemaakt.

Het rapport ligt ook ter inzage bij Catootje.

OUDERCOMMISSIE EN NIEUWSBRIEF

Ouders hebben inspraak in het beleid en in de gang van zaken op de Bso, daarom is er ook een oudercommissie aanwezig.

Om de ouders te informeren over het reilen en zeilen bij onze Bso wordt er ook regelmatig een nieuwsbrief meegegeven.

KLACHTENREGELING

Mocht u een klacht hebben over onze Bso en u kunt er met leidsters en/of leiding niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijk klachtenbureau.

Bso Catootje is aangesloten bij Skk. (Stichting klachtencommissie kinderopvang).

U kunt uw klacht schriftelijk kenbaar maken aan bovenstaand bureau.

Adresgegevens en informatie hierover zijn aanwezig op de Bso.

 

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

Buitenschoolse opvang is ‘’vrije tijd’’voor de kinderen. Na een drukke schooldag is het heerlijk voor de kinderen om zich te ontspannen in welke vorm dan ook. Toch zijn leidsters op een Bso ook bezig met de opvoeding van uw kind. Waarom en op welke wijze wij hieraan bijdragen staat vermeld in het pedagogisch beleidsplan. Deze ligt ter inzage op de bso.

 

VOORSCHOOLSE OPVANG EN VAKANTIE OPVANG

Catootje biedt voorschoolse opvang va. 7.30 in een speciaal daarvoor ingericht lokaal op basisschool De Plaats.

In de vakanties vindt de voorschoolse opvang plaats in het Dorpshuis va. 7.30

 

Op woensdag is Catootje gesloten. In de vakanties streven wij er naar om gewoon door te draaien.

 

 Catootje is gesloten op de volgende dagen:

officiële feestdagen tussen kerst en 2 januari krokusvakantie